OnDemand Webinar - Slik bruker OBOS kunstig intelligens i økonomifunksjonen

Lær av en av Norges mest erfarne økonomifunksjoner hvordan de bruker kunstig intelligens i dag, og hvilket potensiale de ser for analyse og prediksjon i fremtiden.

Økonomifunksjonen er i endring. Arbeidet automatiseres og effektiviseres, samtidig som bedre data gir ny innsikt og nye muligheter. Semine innleder dette webinaret med å fortelle om hvordan AI-basert regnskapsføring kan gi konkurransefortrinn, og hva vi kan vente oss i fremtiden når det kommer til automatisering, innsikt og analyse. Vi viser også en demo av løsningen, og lanserer vår nye modul for innsikt og analyse.

OBOS er et selskap med ambisjoner om å ligge langt fremme i den teknologiske utviklingen og å hente gevinster fra kunstig intelligens i ulike deler av organisasjonen. I dette webinaret deler OBOS sine erfaringer fra å være blant de første i Norge til å satse på kunstig intelligens på økonomiavdelingen. De forteller både om hvordan innføringen av SEMINE-plattformen påvirker effektiviteten på regnskapsavdelingen, og hvordan nå hverdagen er forenklet hos alle de frivillige som har påtatt seg verv i mer enn 5000 borettslag og sameier forvaltet av OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Agenda: 

Semine - Daniel Karlsen

Intelligent automasjon i praksis. Hva betyr det, hvordan fungerer det og hvilke gevinster kan hentes? (20 min)

Ved Daniel Karlsen, CCO i Semine

 

SEMINE er en norskutviklet AI-plattform for automatisering av inngående fakturaprosesser, som kan automatisere mellom 70-90% av manuelle oppgaver i økonomifunksjonen. Løsningen er selvlærende, og fører inngående fakturaer helt ned på linjenivå. Dette gir helt nye muligheter for innsikt og analyse. Vi viser en kort demo av hvordan SEMINE-plattformen fungerer, og hvilke muligheter sanntidsdata på linjenivå gir i forhold til innsikt og analyse.

 

 

Semine - Hilde Rostad, Obos

- Slik har vi effektivisert fakturahåndteringen og gjort det gøy å godkjenne fakturaer! (20 min)

Ved Hilde R. Rostad, Direktør digitalisering av økonomitjenester i OBOS

 

OBOS er et selskap som ikke bare snakker om innovasjon, men som leter kontinuerlig etter partnere som er ledende med ny teknologi. Nå har de implementert AI-basert regnskapsføring fra Semine. OBOS deler sin visjon, reisen med SEMINE, effektiviseringsgevinster og erfaringer med intelligent automasjon. Og ikke minst hvilket potensiale de ser i løsningen fremover når det kommer til datafangst og prediksjon.

 

 

Fyll inn skjemaet for å se opptaket fra webinaret