E-bok

Økonomisjefens nye rolle – og hva som kreves for å lykkes i den

Kopi av Nøkkelen til en verdiskapende virksomhet-2

Kravene til økonomisjefer har endret seg drastisk de siste årene. Tempoet på regnskapsarbeidet må opp, det holder ikke lenger at økonomisjefen kan snakke om det som har vært – nå må rapportene du leverer også kunne si noe om det som kan skje.

For å lykkes i denne nye rollen og vokse som strategisk leder, må økonomisjefer erstatte gamle arbeidsmetoder med digitale verktøy som automatiserer prosesser og tilfører organisasjonen mer verdi. Dette krever grundig kjennskap til virksomhetens finansielle økosystem og om mulighetene i teknologien bak de ulike verktøyene som finnes.

I denne e-boken kan du lese mer om:

  • Endringene som skjer, og de mulighetene de gir deg som økonomisjef.
  • Hvordan du kartlegger ditt finansielle økosystem for å identifisere forbedringsområder.
  • Fordeler og ulemper ved de underliggende teknologiene som kan forbedre økosystemet.
  • Hvordan du, som økonomisjef, kan utvikle deg til å bli den strategiske lederen som skaper fremtidig suksess for din virksomhet

Last ned vår e-bok og lære mer om hvordan du kan tilpasse deg endringene, utnytte mulighetene og skape suksess for både deg og din virksomhet.

 

Fyll inn skjemaet for å laste ned e-boken.