<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3056068834492491&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Webinar: Hvordan AI og automasjon kan gi deg konkurransefortrinn i retail

I dette webinaret kan du høre KPMG og Semine snakke om hvordan retail-bransjen kan dra nytte av AI og automasjon.

Ny teknologi og digital transformasjon er uten tvil nøkkelen for å opprettholde og skape konkurransefortrinn for virksomheter. Alle virksomheter ønsker et grønt skifte, men mange er usikre på hvordan og hvilke tiltak som har reell verdi uten for høy prislapp.

Vi er på en digitaliseringsreise, hvor hybride «kontorlandskap» har bidratt til å akselerer bruk av teknologi. Dette har hos mange selskaper resultert i et lappeteppe av programvare og systemer, noe som ikke er bærekraftig på sikt. Vi er nødt til å tenke annerledes for å lykkes i fremtiden. Fleksibilitet, effektivitet og kundeleveranser må løses gjennom en mer langsiktig, datadreven og intelligent operasjonsmodell.

KPMG snakker om hvordan fremtidens digitale prosesser bør kombinere automasjon, analyse og enkel konfigurering gjennom low-code, maskinlæring/AI, og hvordan det må være fundamentet for å lykkes med implementeringen av denne transformasjonen. Fokus i retail-bransjen må være knyttet til hvordan fremtidens handle-opplevelser knyttes sammen med en digital verdikjede. Dette krever at man må være proaktive, hendelsesbaserte, tilpassede og intelligente.

Gjennom å bruke økonomifunksjonen i et selskap som eksempel tar Semine oss igjennom hva AI er, fordeler og utfordringer med å komme i gang, og hvordan automasjon kan forenkle og gjøre økonomifunksjonen til en ressurs for resten av organisasjonen, samt bidra til innsikt som både forbedrer resultatet og bidrar til det grønne skiftet.

Semine gir også noen konkrete eksempler fra retail på hvordan AI-basert regnskapsføring kan gi deg nye konkurransefortrinn, blant annet innen effektivitet og bedre innsikt i innkjøp- og regnskapsdata.