Hvilke fordeler kan kunstig intelligens gi i økonomifunksjonen? 

- Opptak fra Computerworld digitalt seminar

Hva betyr kunstig intelligens for spesifikke områder, hvordan ta det i bruk og hva bør man tenke på?

Det dreier seg ikke lenger om hva kunstig intelligens er, eller de generelle mulighetene det gir. Vi må fokusere mer på hva kunstig intelligens betyr for spesifikke områder i organisasjonen, hvordan konkret ta det i bruk, og hva du bør tenke på ved implementering. Vi tar for oss hvordan kunstig intelligens kan benyttes i økonomifunksjonen og hvilke fordeler det gir, samt hvordan du skal går frem for å sikre full transparens, høy kvalitet og godt personvern i implementeringsprosessen.

Inntoget av kunstig intelligens og behovet for automatisering tvinger frem en ny hverdag som norske regnskapsbyråer kan bli best i verden til å mestre.

Hør betraktninger fra vår CEO Lene Diesen. Lene har bred bransjeerfaring, fra et teknisk operativt nivå til strategisk toppledelse, nasjonalt og internasjonalt. Hun bakgrunn fra blant annet Software Innovation, Tieto og Microsoft, og brenner for hvordan teknologi i møte med mennesker kan legge til rette for operativ, strategisk og menneskelig vekst.

 

Om Semine:

Semine er et norsk scale-up som har utviklet AI-plattformen SEMINE. Vi automatiserer regnskapsfunksjonen gjennom behandling av inngående fakturaer ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. SEMINE plattformen øker de ansattes arbeidskapasitet, fjerner repetitive oppgaver og gir muligheten til å realisere store kostnadsreduksjoner. Vi styrker de menneskelige brukerne med datadrevet innsikt og driver den digitale revolusjonen innenfor økonomifunksjonen.

Les mer om Semine her