Branschledande AI-plattform för hantering av leverantörsfakturor

Vår datadrivna AI-programvara för inkommande fakturahantering, SEMINE, befriar finansteam från repetitiv, vardaglig redovisning. Du sparar tid, förbättrar kvalitet, driver smartare beslut och stödjer en bredare affärsstrategi. SEMINE-plattformen er erkänd av Gartner som ledande inom automation av leverantörsfakturor och kan ge stora kostnadsbesparingar efter bara några månader.

Gartner® erkände 2021 och 2023 SEMINE som en av de ledande leverantörerna av 'Payable Invoice Automation Solutions'

Rankad bland de tio bästa på Deloittes 'Fast 50'-lista över de femtio teknologiföretag som har vuxit snabbast i Norge både 2022 och 2023

Finalist i utmärkelsen "Microsoft SaaS partner of the year" i 2022.

En komplett och intelligent plattform för hantering av inkommande fakturor 

SEMINE är en AI-baserad programvara som lär sig mer och mer för varje faktura som behandlas. Hela fakturans innehåll inklusive produktlinjerna läses, tolkas, redovisas och registreras på rätt avdelning, projekt etc och datafångsten överförs sedan direkt till företagets affärssystem. SEMINE sparar tid, ökar datakvaliteten och tillför ny kunskap till organisationen.

somlos

Blog

Behöver ekonomiavdelningen verkligen känna till artificiell intelligens?

Till artikeln

Det är dags att effektivisera ekonomifunktionen

SEMINE kan användas av företag av alla storlekar, oavsett bransch. När fakturahanteringen automatiseras kan medarbetarna på ekonomiavdelningen fokusera på helheten och slipper lägga tid på rutinuppgifter som att mata in data och kontera fakturor. AI-plattformen SEMINE frigör värdefull arbetstid som istället kan ägnas åt mer värdeskapande uppgifter.

finance-1
En genomsnittlig ekonomifunktion har hela sex gånger högre kostnader än de mest effektiva ekonomifunktionerna, enligt en PwC-undersökning*

*Källa: PwC:s benchmarkrapport om effektiva ekonomifunktioner 2020

Test rikke

Blog

Varför säger ekonomiavdelningen nej till att spara en arbetsdag i veckan?

Läs artikeln

Hyperautomation

Manuell redovisning är repetitiv, tidskrävande och felbenägen. Det traditionella tillvägagångssättet kräver att organisationer förlitar sig på flera system och manuella processer för att processerna ska fungera smidigt, vilket leder till förluster i produktivitet och kostnadseffektivitet. Och eftersom fakturainsamling på linjenivå är sällsynt är det lätt att tvivla på kvaliteten på den data som behandlas. SEMINE eliminerar dessa problem genom att minska tiden som ägnas åt manuell datainsamling och validering till noll. Vår mjukvara utnyttjar kraften hos AI för att uppnå full automatisering av fakturaprocessen och fånga upp data från hela fakturan – inklusive enskilda rader.

83%
hilde-obos
OBOS_Logo_BLACK
Med SEMINE har vi idag en automatiseringsgrad på 83% och vi har frigjort mer än sex manår.

Hilde Rannem Rostad, direktör för digitalisering av finansiella tjänster på OBOS.

Kundcase

Semine automatiserar bokföringen av en halv miljon fakturor för OBOS

 

Läs kundcase

Utvecklad med artificiell intelligens från grunden

Vad är då skillnaden mellan SEMINE och andra lösningar för automatiserad fakturahantering? Jo, SEMINE er utviket som en AI-lösning och använder den senaste AI-teknologin i hela den ingående fakturaprocessen. SEMINE lär känna dina specifika behov över tid och lär sig av den första bokade fakturan, med hjälp av historisk AP-data för att optimera framtida förslag. Med hjälp av artificiell intelligens (maskininlärning och mönsterigenkänning) tolkar SEMINE allt innehåll i fakturorna, men till skillnad från en människa tar SEMINE aldrig semester, blir aldrig uttråkad och gör aldrig några misstag.

somlos

Blog

Varför använda AI för automatisering?

Läs artikeln

E-bok

Att automatisera redovisningprocesser handlar om mycket mer än att reducera tiden som går till att attestera och bokföra verifikat.

I vår nya e-bok kan du lära dig mer om värdet av automatisering. På ett icke-teknikskt språk förklarar vi skillnaderna mellan de olika automatiseringslösningarna och går igenom vilka nya möjligheter Artificiell Inteligens (AI) skapar för ekonomifunktionen.

Analys och översikt

SEMINE hjälper dig att fatta välgrundade affärsbeslut baserat på korrekta data. Genom att fånga information på huvud- och linjenivå på varje faktura med tidsstämplar under hela arbetsflödesprocessen, ger vår programvara dig tid tillbaka och tillgång till oöverträffade detaljnivåer och överblick. Detta ger betydligt fler möjligheter för en ekonomiavdelning som vill arbeta med andra värdeskapande uppgifter eller uppgifter av mer strategisk karaktär.

93%
Fredrik-Minsas
Recover_logo_BLACK
 93%  av alla ingående fakturor bokförs automatiskt, och fyra medarbetare kan nu ägna sig åt andra uppgifter.

Fredrik Minsås, ekonomichef på Recover AS.

Kundcase

160 000 fakturor årligen: Så kom Recover till rätta med den eftersläpande hanteringen

Läs kundcasen

SEMINE integrationer

Sömlös integration

SEMINE är lätt att implementera och effektiviserar fakturahanteringen från dag ett. Integrationer finns för de flesta vanliga ERP- och ekonomisystem, vilket automatiserar hela fakturahanteringsprocessen. Dessutom har många av våra samarbetspartner byggt egna integrationer och anslutit SEMINE till sitt ekonomisystem. Vi har flera etablerade partner i Sverige som gärna hjälper  till med att implementera SEMINE i er organisation.

90%
may-irene-heimstaden
Heimstaden_Logo_BLACK
“Med Semine och deras AI-plattform har vi eliminerat nästan 90% av arbetet med inkommande fakturor”

May Irene Derrick Ljosåk, ekonomidirektör på Heimstaden

Kundcase

Heimstaden kan hålla ett högre tempo när SEMINE hanterar 90 % av alla fakturor

Läs kundcasen

Webbinarie

Webbinarie OnDemand

 

Framtidens ekonomiavdelning – Vilken data kan du lita på med AI?

Temat för detta webbinar är "Explainable AI". Vi ser på vilken information som är kritisk för framtidens verksamhetsuppföljning och de krav du behöver ställa på AI.

Enligt Jonas Andersson på Herbert&Nathan är det av yttersta vikt att inom framtidens ekonomifunktion kunna förstå och lita på de analyser AI och maskinlärande tar fram. Men hur kan vi lita på system som inte tillåter oss att granska deras rekommendationer eller följa deras resonemang?

I vårt webbinarium kommer vi på Semine att presentera nästa generations AI. Vi kommer att titta på Explainable AI och hur en controller enkelt kan följa och vara säker på uppföljningar av verksamheten.

 

Mer information

Statistik bakom vår programvara

8,5k+

glada företag som använder SEMINE

35k+

befriade användare

2,5m+

fakturarader automatiserad varje månad

<85%

av AP-processen helt automatiserad

semine-by-numbers-4