Semine webinarserie

Med kunstig intelligens kan økonomiavdelingen effektiviseres og bidra til økt verdiskaping i hele organisasjonen

Avarn Security, Recover, ALLSKOG, Skolt, Kaffebrenneriet, NHC Services, Regnskap Norge og Ignite Procurement snakker i denne webinarserien om hyperaktuelle teknologier for ledere og ansatte i økonomiavdelinger.

Regnskap Norge
Ignite procurement-1
Recover logo
nhc-logo-4f-dark-blue-bkgr
Avarn
Kaffebrenneriet-1
skolt-logo-kvadratisk
allskog-logo-upayoff-oransje-1-1

Økonomiavdelingen er hjertet i enhver moderne organisasjon. Her ligger ansvaret for å etablere og drive forutsigbare, effektive prosesser som skaper trygghet, oversikt og kontinuitet i virksomhetens økonomiske kretsløp. Å henge med i den teknologiske utviklingen blir dermed like krevende som det er livsnødvendig: Feilslåtte teknologivalg kan bli kostbare, men uten fornying vil hele bedriften svekkes. Økonomifunksjonen må derfor forstå fordelene, ulempene og konsekvensene av de teknologiske mulighetene som er tilgjengelig for dem.

Webinarserie mindre bilde

Webinarserien tar for seg:

  • Hvordan fungerer de ulike teknologiene for automasjon?
  • Hvilket potensial har teknologi for å skape endringer og forbedringer i hele organisasjonen?
  • Hvordan og hvorfor ta kunstig intelligens i bruk i økonomifunksjonen?
  • Hvor mye tid kan frigis?
  • Hvilke konkrete, nye oppgaver kan økonomiavdelingen heller gi seg i kast med – til fordel for hele organisasjonen? 

Ved å klikke på plussikonene under, vil du få mer informasjon om hvert enkelt webinar  

Opptak fra webinar 24. juni - Hva skjer om økonomiavdelingen bare fortsetter å jobbe som i dag? Møt Avarn Security

I dette webinaret har vi med oss økonomidirektøren og chief digital officer hos vår kunde Avarn Security.

Hva skjer på sikt hvis det trygge hele tiden får stå i veien for fornying? Ifølge en undersøkelse gjennomført av PwC*, er gjennomsnittlige økonomifunksjoner seks ganger dyrere i drift enn de effektive. Å stå stille, er med andre ord å bevege seg bakover. Bedrifter har derfor valget: Fremtiden kan være noe dere utsettes for, eller noe dere skaper.

Økonomidirektør Marianne Wold Aarseth og Chief Digital Officer Stina Ranfelt i Avarn Security, snakker om hvordan de har jobbet i økonomiavdelingen frem til i dag, og om hvorfor de ønsker å skape endringer og selv sette premissene for fremtiden. Hun forteller om selskapets endringsreise, og deler hva som var utslagsgivende, og hvilke grep de har tatt i økonomiavdelingen? Videre snakker hun om hvordan og hvorfor de tenker hverdagen vil bli annerledes etter implementeringen av SEMINE.

Martine Solberg, Prosjekt- og teamleder i Semine snakker om fordelene ved endring, og hvilke konsekvenser stillstand kan gi. Videre går hun inn på oppsiden for en økonomiavdeling ved å ta i bruk nyere teknologi slik som kunstig intelligens i inngående fakturaprosessering, og hvordan det kan gjøre økonomiavdelingens oppgaver mer spennende, og rollen viktigere.

Registrer deg for tilgang til opptaket via knappen under.

Til registrering

Opptak fra webinar 25. august: Hva kan jeg bruke mer tid på hvis flere manuelle oppgaver skjer automatisk? Møt Recover

I dette webinaret har vi med oss økonomisjefen hos vår kunde Recover.

Det er ikke perfekte avstemminger eller balanserte budsjetter som driver bedriften fremover. De økonomiavdelingene som evner å frigi tid til å fokusere på mer tilfredsstillende og virksomhetskritiske oppgaver, og som skaper innsikt og gir strategiske råd, er de som bidrar til å bringe selskapet videre. Dette bør økonomiavdelingen være best på.

Økonomisjefen i Recover, Fredrik Minsås, vil fortelle om sin reise fra å bruke mye tid på manuelle oppgaver i økonomiavdelingen, til en hverdag hvor tiden blir bruk til mer verdiøkende oppgaver. Han deler hvilke spesifikk områder de nå bruker tiden til å dypdykke i, og hvilke resultater de har fått etter at de tok i bruk SEMINE. Videre gir de tips til hvordan få mest mulig ut av SEMINE, hvilke erfaringer de har gjort seg underveis i reisen, og hvilken verdi AI-basert regnskapsføring har gitt de ansatte og resten av organisasjonen.

Andreas Drivdal, Leder for Customer Success i Semine forteller om hvilke oppgaver SEMINE først og fremst automatiserer (for de vanligste kundene), og hvor mye tid det kan spares.

Registrer deg for tilgang til opptaket via knappen under.

Til registrering

Opptak fra webinar 09. september: Teknologiene som gjør økonomiavdelingens hverdag enklere - hva skiller dem? Møt ALLSKOG og Regnskap Norge

I dette webinaret har vi med oss direktør for økonomi og finans hos vår kunde ALLSKOG.

Når du har bestemt deg for at du vil ta ny teknologi i bruk for å få en mer effektiv hverdag med færre rutineoppgaver, er det klokt å ta en titt forbi leverandør- og produktnavn for å vurdere teknologiene som ligger til grunn for løsningene. Hvilke muligheter finnes? Hva er egentlig kunstig intelligens og hvilke fortrinn gir det? Hva må til for at din bedrift kan ha utbytte av kunstig intelligens, og når kan RPA være tilstrekkelig?

Ellen Kristine Støre Govatsmark, direktør for økonomi og finans i ALLSKOG, vil snakke om sin prosess da de skulle velge nytt system for inngående fakturaprosessering. Hvorfor ønsket de å gå bort fra eksisterende løsning, og hvordan gikk de frem for å evaluere de ulike tilnærmingene og leverandørene på markedet? Hva var viktig for dem, og hvorfor landet de på SEMINE?

Hans Christian Ellefsen, Leder for Teknologi og Innovasjon i Regnskap Norge vil på en enkel og kortfattet måte snakke om på de ulike teknologi-alternativene, hva de opplever som utfordringer og muligheter ved hver av dem, og hva dette innebærer det i praksis.

Fra Semine vil leder for vår partneravdeling, Inger Eek Tronerud delta. Hun vil moderere og dele sine refleksjoner. 

Registrer deg for tilgang til opptaket via knappen under.

Til registrering

Opptak fra webinar 29. september: Den mest effektive motgiften mot økonomiavdelingens kanskje største tidstyv. Møt Skolt

I dette webinaret har vi fått med oss vår kunde Skolt.

Hva kan din økonomiavdeling vente seg hvis dere velger SEMINE? Hvilke konkrete oppgaver kan vi hjelpe dere med å automatisere, og hvordan prioriterer vi for å gi dere størst mulig utbytte på kortest mulig tid?

Autorisert regnskapsfører i Skolt, Henrik Aaserød, forteller om hvilke erfaringer de har gjort seg etter at de tok i bruk SEMINE i sitt arbeid, og ikke minst om hvordan det har hjulpet økonomiavdelingen å få bukt med tidstyver i hverdagen slik som for eksempel tolk og validering av fakturaene. Hvilke områder i fakturaprosessen sparer de nå mest tid på, hvordan ser automasjonsgraden ut i de forskjellige delene av prosessen, og hvordan jobber nå økonomiavdelingen annerledes med inngående fakruraprosessering.

Customer Success Manager i Semine, Fredrik Engen, snakker på dette webinaret. Vi mener (naturligvis) at SEMINE er den mest brukervennlige, effektive og fordelaktige veien til en mer moderne og automatisert økonomifunksjon. Men hva kan din økonomiavdeling vente seg hvis dere velger oss? Hvilke konkrete oppgaver kan vi hjelpe dere med å automatisere, og hvordan prioriterer vi for å gi dere størst mulig utbytte på kortest mulig tid? Her går vi ned i detaljene på SEMINE. 

Registrer deg for tilgang til opptaket via knappen under.

Til registrering

Opptak fra webinar 20. oktober: De første 100 dagene med SEMINE. Møt Kaffebrenneriet

I dette webinaropptaket har vi fått med oss økonomisjefen hos vår kunde Kaffebrenneriet.

Det er lett å komme i gang med SEMINE, og som oftest er det også enkelt å integrere løsningen mot andre systemer og eksisterende prosesser. Semine har gode, etablerte rutiner for å onboarde nye kunder. Veien er kort til å oppnå en høy grad av automasjon og hente ut betydelige fordeler.

Økonomisjef i Kaffebrenneriet, Morten Meiholt, deler sine betraktinger og erfaringer fra de første 100 dagene med SEMINE. Hvordan har de opplevd prosessen fra signering til integrasjon til igangsetting? Hvordan jobber de nå annerledes, og hvilke fordeler ser de allerede etter 100 dager med SEMINE? Hvilken erfaring har de fra å jobbe med Semine etter igangsettelse? 

Prosjektleder i Semine, Benedicte Lillebostad, snakker om integrasjoner og igangsettelse, og om hvordan vi jobber med våre kunder for å sikre at de får hentet ut mest mulig gevinst fra sine investeringer.

Registrer deg for tilgang til opptaket via knappen under:

Til registrering

Opptak fra webinar 10. november: Fra punching til verdiøkning - slik blir økonomisjefen bedriftens superstjerne. Møt NHC Services og Ignite Procurement

I dette opptaket har vi fått med oss head of shared services finance hos vår kunde NHC Services, og vår partner Ignite Procurement.

Reisen er ikke over når automatiseringsgraden passerer 80 %, 90 % eller 100 %. Da vil de beste økonomiavdelingene for lengst være i full gang med å hjelpe resten av organisasjonen med å skape merverdi ut av dataene som kunstig intelligens har hjulpet dem med å samle inn. Når fakturaer splittes på varelinjenivå, og dataene derfra systematiseres, kan nye mønstre kartlegges. Hvilken innsikt er det mulig å hurtig hente ut fra regnskapsdata, hvordan kan den enkelt fremstilles i et dashboard, og hvordan kan den brukes til å oppnå konkurransefortrinn?

Head of shared services finance i NHC Services, Elisabeth Dragseth, er godt i gang med innsikts- og analysemodulen i SEMINE. De vil dele sine erfaringer med løsningen, og snakke om hvilke fordeler de opplever.

Sammen med Børge Langedal, kommersiell leder hos vår strategiske partner Ignite Procurement, vil vår kommersielle leder, Daniel Karlsen, vise og fortelle om hvordan du med få tastetrykk kan få dybdeinnsikt fra linjedata tilgjengelig i et dashbord, og hvordan denne innsikten kan brukes til kostandsoptimalisering og tidsreduksjon i bl.a. innkjøpsprosesser. Nå kan du enkelt ta avgjørelser basert på faktiske data. Ignite Procurement viser en kort demo av denne modulen, en game changer for innkjøps- og finansinnsikt.

Dette webinaret passer også for deg som jobber med innkjøp.

Registrer deg for tilgang til opptaket via knappen under:

Til registrering

 

Last ned webinar og lær mer!

  • Lengde: 30 minutter per webinar 
  • Tidspunkt: Opptak 
  • Passer for: Ledere og ansatte som jobber med økonomifunksjonen